Hvorfor transaksjonskostnadene bør senkes

Hvorfor transaksjonskostnadene bør senkes

Transaksjonskostnader er noe vi alle møter nesten hver eneste dag, uansett om du skal ha melk eller om du skal kjøpe deg ny mobiltelefon. I dagens samfunn handler mye om at disse «kostnadene» skal ned, og om hvordan dette kan gjøres. Hvorfor skal vi det, og hvorfor har store internasjonale selskaper akkurat dette som satsingsområde?

For at du skal forstå hva det er snakk vil jeg kort forklare hva transaksjonskostnader faktisk betyr. En transaksjon enkelt forklart handler enkelt og greit kun om et bytte, det kan være i en kjøpssituasjon hvor det er en selger og en kjøper, men det kan også være hvor to parter kun bytter to ting med hverandre. Det at du kjøper melk på butikken er en transaksjon, eller når du får lønn er en transaksjon hvor du gir arbeidskraft og arbeidsgiver betaler deg for det.

Transaksjonskostnader handler derfor om de kostnader de må gjøre for å kunne skaffe deg de nødvendige opplysningene før du gjennomfører en transaksjon. Et godt eksempel på en transaksjonskostnad kan være den tiden det tar deg og måtte reise til butikken for å kjøpe den utvalgte varen. Transaksjonskostnader deles inn i 6 forskjellige typer:

 • Søkekostnader:
  • Handler om det å søke på markedet etter hvilket produkter som finnes og hva som er alternativene for deg, som for eksempel kan være å søke etter det perfekte produktet i en bestemt prisklasse.
 • Informasjonskostnader:
  • Betyr at man setter seg veldig inn i informasjonen om et bestemt produkt, et eksempel kan være hvis det er flere produkter du vurderer så setter du deg inn i informasjonen slik at du finner det perfekt produktet.
 • Forhandlingskostnader:
  • Forhandlingskostnader beskriver litt seg selv, dette handler enkelt om de forhandlingene man gjør med selger om produktet, dette kan eksempelvis være om endelig pris eller i forhold til leveringstid eller -sted.
 • Beslutningskostnader:
  • «Hvilket produkt skal jeg ta?» Er spørsmål knyttet opp til beslutningskostnader, dette handler om at man skal ta en beslutning om hvilket produkt man skal velge fremfor de andre alternativene
 • Evalueringskostnader:
  • Her skal man evaluere det produktet man besluttet og kjøpe, og sjekke om produktet faktisk sto til de forventningene du faktisk hadde ovenfor produktet.
 • Tvangskostnader:
  • Hvis produktet ikke står til forventningene kommer tvangskostnadene inn, og hvor man vurderer om man skal gå gjennom samme prosess enda en gang. Noe som også blir vurdert er om selger har holdt igjen informasjon eller om du kan ha rett til å heve kjøpet ditt.

Hvorfor bør det senkes 

Grunnen til at transaksjonskostnadene bør senkes har sin sammenheng med forbrukerne. I dag er det viktig for en hver forbruker at en transaksjon skal gå lettest og smidigst mulig, og vi skal helst gjøre minst mulig før vi får produktet i levert på døren. Et godt eksempel på en bedrift som alltid jobber med å senke transaksjonskostnadene er bedrifter som driver med dagligvarer levert på døren, f.eks Kolonial.no eller Retthjem.no. De gjør det mulig for forbrukeren å sitte hjemme på sin egen datamaskin, bestille mat og få den levert på døren. Det koster litt ekstra, men veldig mange er villig til å faktisk betale denne ekstra summen for å få mindre av de ulike transaksjonskostnader.

Jeg tror og mener at slike løsninger som gjør det enkelt for forbrukeren vil være det som kommer til å forme fremtidens varehandel og kommer til å utfordre dagens bedrifter uansett bransje. Se på Amazon, Vipps eller Instagram som alle er store bedrifter i både norsk og internasjonal skala har alle teknologi som skal senke forbrukeren sine transaksjonskostnader, og ikke minst for å få folk til å velge dem fremfor noen andre. Vil en bedrift gjøre det godt også i fremtiden må transaksjonskostnadene senkes slik at man alltid blir førstevalget på markedet!


https://snl.no/transaksjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *